Thursday, 28/01/2021 - 10:00|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bài viết tuyên truyền Biện pháp xây dựng tập thể sư phạm thực hiện tốt Quy định đạo đức nhà giáo trong trường Mầm non Sơn Ca- huyện Đơn Dương- tỉnh Lâm Đồng

Đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên có vai trò rất quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, quyết định sự phát triển toàn diện của nhà trường.

Đối với giáo viên mầm non, không phải ngẫu nhiên được mang danh hiệu “Cô giáo như mẹ hiền”, điều này cho thấy không có bậc học nào mà giữa giáo viên và trẻ, cha mẹ trẻ và cô giáo có mối liên hệ chặt chẽ, gắn bó mật thiết như bậc học mầm non. Đây là đặc điểm khác biệt giữa Bậc học mầm non với các Bậc học khác. Ở độ tuổi mầm non là tuổi non nớt nhất, độ tuổi mà phụ thuộc vào sự chăm sóc, nuôi dạy của cô giáo một cách chu đáo, bằng tất cả tình thương yêu của một người mẹ dành cho con mình, hơn là trách nhiệm của một cô giáo dành cho học sinh.

Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra cho mỗi thầy, cô giáo nói chung và giáo viên mầm non nói riêng phải có phẩm chất đạo đức tốt, đảm bảo đúng Quy định đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16 của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 16/4/2008. Đó cũng chính là cơ sở giúp cho nhà quản lý giáo dục vận dụng để xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất đạo đức tốt. Tuy nhiên, để xây dựng và quản lý được tập thể sư phạm một cách toàn diện hơn, theo yêu cầu của nền giáo dục hiện nay thì việc lựa chọn giải pháp phù hợp, mang lại hiệu quả là vấn đề rất quan trọng. Đối với nhà trường hiện nay có những thuận lợi và khó khăn như sau:

Về thuận lợi:

Nhà trường có đội ngũ giáo viên 100% đạt trình độ chuyên môn trên chuẩn, có đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị, tuổi đời trẻ, năng động nên dễ tiếp cận những đổi mới trong giáo dục hiện nay.

Hầu hết giáo viên sinh sống tại địa bàn nơi công tác nên việc tìm hiểu, quản lý và nắm chắc về tình hình đạo đức của mỗi giáo viên nơi cư trú là rất thuận lợi.

Bộ máy quản lý và tổ chức các đoàn thể trong nhà trường có năng lực, đảm bảo về số lượng nên việc thực hiện công tác bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho đội ngũ giáo viên của nhà trường được thực hiện có hiệu quả.

Hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện chuẩn mực đạo đức nhà giáo của các cấp rất cụ thể rõ ràng và dễ vận dụng.

Về khó khăn, hạn chế:

Nhìn chung đội ngũ giáo viên có tuổi đời còn trẻ nên trong quá trình dạy học cũng như giao tiếp đôi khi vẫn còn chưa được khéo léo, linh hoạt.

Chưa thường xuyên tổ chức được các chuyên đề nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho đội ngũ giáo viên nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến kết quả của mỗi giáo viên.

Từ những khó khăn và thuận lợi nêu trên, chúng tôi đã mạnh dạn đề ra và thực hiện một số giải pháp nhằm thực hiện tốt Quy định đạo đức nhà giáo cụ thể như sau:

Thứ nhất là: Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo.

Nhà trường đã xác định rõ mục tiêu bồi dưỡng, đào tạo để nâng cao chất lượng cho đội ngũ theo từng giai đoạn, đặc biệt chú ý bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn của mỗi nhà giáo.

Đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên có vai trò rất quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, quyết định sự phát triển toàn diện của nhà trường.

Đối với giáo viên mầm non, không phải ngẫu nhiên được mang danh hiệu “Cô giáo như mẹ hiền”, điều này cho thấy không có bậc học nào mà giữa giáo viên và trẻ, cha mẹ trẻ và cô giáo có mối liên hệ chặt chẽ, gắn bó mật thiết như bậc học mầm non. Đây là đặc điểm khác biệt giữa Bậc học mầm non với các Bậc học khác. Ở độ tuổi mầm non là tuổi non nớt nhất, độ tuổi mà phụ thuộc vào sự chăm sóc, nuôi dạy của cô giáo một cách chu đáo, bằng tất cả tình thương yêu của một người mẹ dành cho con mình, hơn là trách nhiệm của một cô giáo dành cho học sinh.

Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra cho mỗi thầy, cô giáo nói chung và giáo viên mầm non nói riêng phải có phẩm chất đạo đức tốt, đảm bảo đúng Quy định đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16 của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 16/4/2008. Đó cũng chính là cơ sở giúp cho nhà quản lý giáo dục vận dụng để xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất đạo đức tốt. Tuy nhiên, để xây dựng và quản lý được tập thể sư phạm một cách toàn diện hơn, theo yêu cầu của nền giáo dục hiện nay thì việc lựa chọn giải pháp phù hợp, mang lại hiệu quả là vấn đề rất quan trọng. Đối với nhà trường hiện nay có những thuận lợi và khó khăn như sau:

Về thuận lợi:

Nhà trường có đội ngũ giáo viên 100% đạt trình độ chuyên môn trên chuẩn, có đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị, tuổi đời trẻ, năng động nên dễ tiếp cận những đổi mới trong giáo dục hiện nay.

Hầu hết giáo viên sinh sống tại địa bàn nơi công tác nên việc tìm hiểu, quản lý và nắm chắc về tình hình đạo đức của mỗi giáo viên nơi cư trú là rất thuận lợi.

Bộ máy quản lý và tổ chức các đoàn thể trong nhà trường có năng lực, đảm bảo về số lượng nên việc thực hiện công tác bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho đội ngũ giáo viên của nhà trường được thực hiện có hiệu quả.

Hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện chuẩn mực đạo đức nhà giáo của các cấp rất cụ thể rõ ràng và dễ vận dụng.

Về khó khăn, hạn chế:

Nhìn chung đội ngũ giáo viên có tuổi đời còn trẻ nên trong quá trình dạy học cũng như giao tiếp đôi khi vẫn còn chưa được khéo léo, linh hoạt.

Chưa thường xuyên tổ chức được các chuyên đề nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho đội ngũ giáo viên nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến kết quả của mỗi giáo viên.

Từ những khó khăn và thuận lợi nêu trên, chúng tôi đã mạnh dạn đề ra và thực hiện một số giải pháp nhằm thực hiện tốt Quy định đạo đức nhà giáo cụ thể như sau:

Thứ nhất là: Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo.

Nhà trường đã xác định rõ mục tiêu bồi dưỡng, đào tạo để nâng cao chất lượng cho đội ngũ theo từng giai đoạn, đặc biệt chú ý bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn của mỗi nhà giáo.

Thứ hai là: Thực hiện triệt để quan hệ chỉ huy - chấp hành

Quán triệt đầy đủ các văn bản liên quan đến vấn đề đạo đức nhà giáo, đặc biệt là Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 Quy định đạo đức nhà nhà giáo; Thông tư số 25, 26/2018/TT-BGDĐT về quy định Chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non đến đội ngũ giáo viên trong nhà trường.

Nguyễn Thị Khánh Ly – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, đã gửi đến buổi tọa đàm những lời tâm sự, sẻ chia về vai trò, trách nhiệm của người cán bộ quản lý trong công tác giáo dục hiện nay qua thí nghiệm thật sinh động và ý nghĩa.

Thứ ba là: Nâng cao tư tưởng, đạo đức và nhận thức cho đội ngũ giáo viên

Nhà trường đã gắn các hoạt động phong trào, các cuộc vận động của ngành giáo dục với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05/2016 của bộ chính trị một cách chặt chẽ và xuyên suốt.

Cán bộ, giáo viên, công nhân viên tham gia chuyên đề kể chuyện

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh”

Đoàn viên Chi đoàn tham gia cuộc thi trắc nghiệm

“Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam”

Thứ tư là: Nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho đội ngũ giáo viên.

Phối hợp với công đoàn chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và thực hiện chế độ đãi ngộ cho đội ngũ nhà giáo. Đề xuất với các cấp tôn vinh người giáo viên mầm non để họ yên tâm công tác. Tổ chức tốt chuyến du lịch, tham quan mô hình giáo dục của các trường mầm non để mở rộng tầm nhìn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm tăng thêm lòng yêu nghề mến trẻ…Đặc biệt là quan tâm và chia sẽ, tạo điều kiện thuận lợi đối với những giáo viên có con nhỏ, xa gia đình… Khơi dậy tinh thần nhiệt huyết, nhiệt tình trong mỗi giáo viên để họ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tổ chức hoạt động “Vui Tết thiếu nhi 1/6” cho con Cán bộ, giáo viên, công nhân viên

Thứ năm là: Xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao trong nhà trường.

Để có được một tập thể vững mạnh, thì Hiệu trưởng phải là người giữ vai trò trung tâm trong việc xây dựng khối đoàn kết, phải thực sự là con chim đầu đàn, gương mẫu trong công tác, trong sinh hoạt, đầu tư nghiên cứu để tạo được niềm tin thật sự của tập thể, luôn gần gũi tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh từng giáo viên để có những giúp đỡ, giải quyết phù hợp, chân tình, giải tỏa những mâu thuẫn để tránh “Bằng mặt nhưng không bằng lòng” đó mới là phẩm chất đạo đức của một nhà giáo đúng nghĩa. 

Hiệu trưởng  tổ chức trò chơi để mọi người được gần nhau và hiểu nhau nhiều hơn

Tập thể nhà trường trong ngày khai giảng năm học 2019-2020

Năm biện pháp nêu trên là cốt lõi để trường mầm non Sơn Ca, xây dựng và phát triển nhà trường trở thành một tập thể đoàn kết, đồng âm, nhất trí thực hiện các nhiệm vụ được giao, biết thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn để cùng nhau tiến bộ, nhằm thực hiện tốt Quy định đạo đức nhà giáo của BGD ban hành và đạt được kết quả như sau:

Nhà trường không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà nhà giáo.

Uỷ ban nhân tỉnh tặng bằng khen: Tập thể Lao động xuất sắc 9 năm liền và tặng cờ thi đua.

Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hàng năm nhà trường đều có giáo viên được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý trường học.

Công đoàn: Đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, 2 năm liền dẫn đầu khối thi đua công đoàn cơ sở các trường mầm non trong toàn huyện. Liên đoàn Lao đọng tỉnh Lâm Đồng và   Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen.

Các đoàn thể luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để duy trì được kết quả nêu trên trong những năm tiếp theo chúng tôi xác định phải thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Trước hết Ban giám hiệu nhà trường là những người phải thực sự gương mẫu trong mọi lĩnh vực, đi đầu trong các hoạt động. Thật sự là tấm gương cho mọi người noi theo. Đồng thời phải nắm vững đặc điểm tình hình đội ngũ cán bộ - giáo viên về mọi mặt: Tư tưởng, tình cảm, chuyên môn nghiệp vụ…trên cơ sở đó có biện pháp bồi dưỡng cụ thể.

2. Tiếp tục quán triệt Quy định đạo đức nhà giáo đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 16/2008. Đồng thời phải biến những quy định đó thành chuẩn mực đạo đức, thành tiêu chuẩn để đánh giá quá trình tu dưỡng, tự rèn luyện, phấn đấu của nhà giáo để trở thành một tập thể có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng.

3. Phải tích cực và sáng tạo trong việc tổ chức đẩy mạnh “Học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị.

4. Thường xuyên thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức cho đội ngũ giáo viên, để từ đó nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, trọng trách của mình đối với trẻ với nhà trường, với ngành học, đặc biệt là giúp họ thấy rõ được trách nhiệm trong việc bảo vệ danh dự của nhà giáo.

5. Cần phải chăm lo đến đời sống của giáo viên, tạo điều kiện thuận lợi nhất kể cả vật chất và tinh thần trong điều kiện có thể, để giáo viên yên tâm làm việc và cống hiến.

6. Triển khai và thực hiện nghiêm túc Thông tư số 25,26/2018/TT-BGDĐT về quy định Chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

7. Cần phải tăng cường công tác kiểm tra để chấn chỉnh kịp thời và xử lí nghiêm những biểu hiện vi phạm về đạo đức nhà giáo, góp phần làm trong sạch môi trường giáo dục; đồng thời tuyên dương những tấm gương tiêu biểu có lương tâm, trách nhiệm, tận tụy, dành trọn tâm huyết và trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục.

Những biện pháp chúng tôi đã áp dụng trên đây đã đem lại những kết quả nhất định và trở thành kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục hiện nay của chúng tôi. Do đó phương hướng tới là tiếp tục áp dụng những biện pháp nêu trên, đặc biệt sẽ nhìn nhận, đánh giá mỗi cá nhân ở góc nhìn “1­­độ” để nâng cao yêu cầu đối với đội ngũ, đó là cơ sở để mỗi cá nhân tự rèn luyện và hành động đúng, phát huy những yếu tốt tích cực mang lại hiệu quả cao hơn với tiêu chí mỗi giáo viên là một tấm gương sáng để trẻ bắt chước và làm theo.

Trường MN Sơn Ca


 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết