Sunday, 20/01/2019 - 07:22|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Hoạt động của các trường

Trường Tiểu học Ka Đô với cuộc thi Aerobic

 Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 - 2020; chào mừng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018. Để đẩy mạnh phong trào Aerobic tại các đơn vị trong toàn tỉnh Trường TH Ka Đô ...