Thống kê tính đến tháng 09/2021

STTNội dungMầm nonTiểu họcTHCS
1Số trường học 15 2114 
2Số CBQL 4247  31
3Số Giáo viên 296 451 381
4Số nhân viên 91 61 57
5Số lớp 157 322 199
6Số học sinh 4863 11254 6865