1. Cơ cấu tổ chức: gồm có 4 bộ phận :

- Bộ phận tổng hợp.

- Bộ phận kế toán - tài chính - CSVC.

- Bộ phận Đoàn thể.

- Bộ phận Lãnh đạo.
2. Cơ sở vật chất hiện có:

Cơ sở tọa lạc tại địa chỉ : Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng.

Gồm có 5 phòng làm việc, 01 hội trường, 07 phòng chức năng,… và đầy đủ các phương tiện thiết bị, tạo điều kiện thuận lợi cho CB, CC, VC, NV công tác và phục vụ cho các hoạt động của ngành giáo dục.

3. Chức năng nhiệm vụ được giao:

- Thực hiện chức năng tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện phát triển sự nghiệp giáo dục huyện Đơn Dương.

- Quản lý các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức biên chế nhân sự, tài sản và các hoạt động khác của các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở (bao gồm các trường Tư thục, Dân lập, các Nhóm lớp ngoài Công lập), và quản lý chuyên môn các bậc, cấp học các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở trong huyện.

- Chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan và UBND, tổ chức xây dựng kế hoạch và thực hiện chỉ tiêu huy động trẻ đến trường, thực hiện tốt công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trẻ 5 tuổi, xây dựng các Trung tâm học tập cộng đồng, ...

- Tăng cường cải tạo, mở rộng sửa chữa; xây dựng mới trường lớp. Bổ sung các phương tiện, trang thiết bị hiện đại để phục vụ cho hoạt động chăm sóc giáo dục và giảng dạy, tạo điều kiện thực hiện các nội dung đổi mới hình thức và phương tiện giáo dục. Tích cực tham mưu cải tạo, quy hoạch mạng lưới trường lớp theo yêu cầu phát triển của ngành học.

- Tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục mầm non theo hướng đổi mới, chương trình mầm non mới. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, thực hiện giáo dục trẻ khuyết tật hòa nhập.

- Xây dựng các giải pháp và tổ chức thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục trong huyện. Xây dựng các Trung tâm học tập Cộng đồng.

- Phối hợp, kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.